Oznamy - Slavnost Ježíše Krista Krále

20.11.2021 19:10

 

                                                                                         21. 11. 2021

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Z liturgického kalendáře: Dnes prožíváme Slavnost Ježíše Krista Krále.

V pondělí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky hudby, hudebníků a zpěváků.

Ve středu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů mučedníků.

 

 1. Dnes po „hrubé mši“ se bude konat Obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.
 2. Dnes jste srdečně zváni do Brumova na třetí setkání v rámci projektu Amoris Laetitia na téma: Povolání rodiny, které proběhne od 16.00 hod. v brumovském kostele.
 3. V sobotu 27. listopadu od 19:00 hodin bude v našem kostele modlitba chval.  Téma: „Život věčný“. Srdečně zveme všechny. 
 4. Příští neděle je první neděle adventní, můžete na mši sv. v 9:00 hod. přinést k posvěcení adventní věnce.
 5. Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý  v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod.
 6. Příští neděli 28. listopadu máme v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena po „hrubé mši“ od 11:30 hod. až do 17 hod. Prosíme, abyste se zapsali na seznam na jednotlivé hodiny tiché adorace.
 7. Připravujeme sv. Mikuláše, který k dětem do naší farnosti přijde v neděli 5. prosince odpoledne v 15.00 hod. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček.
 8. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na Charitu. Příští neděli bude sbírka na elektřinu.
 9. Pán Bůh zaplať Bohu známé rodině z Návojné za dar na kostel ve výši tři  tisíc Kč.
 10.  V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
 11.  Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Nedašove Lhoty.
 12.  Minulou neděli jste byli seznámeni s tzv. Synodálním procesem, který je určen pro každého, kdo má zájem přemýšlet a zapojit se do diskuse na zvolené téma. Dnes ještě se můžete přihlásit osobně po mši svaté.
 13.  Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve v sobotu 4. 12. od 9-12 hod. zájemce o studium na Den otevřených dveří. Více informací na plakátu a na www.agkm.cz
 14.  Ve středu 24. 11. v 14:30 hod. bude pohřeb paní Jarmily Miklasové z Nedašovy Lhoty. Odpočinutí věčné dej jí, o Pane,…