Oznamy - Popeleční středa

02.03.2022 06:17

 

                                                                                                        2. 3. 2022

POPELEČNÍ STŘEDA

1. Kdo má zájem, může si vzít brožurku Malý průvodce postní dobou. Naleznete zde na každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls inspi­rovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení.

2. Děti jsou po celou postní dobu zvány na křížové cesty. Za účast budou dostávat nálepky, po jejichž zkompletování vznikne postní obraz.

3. Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn, byl odsouzen ke smrti ukřižováním. Symbol kříže nás nechce vést k tomu, abychom vyhledávali bolest a zaměřili se hlavně na sebezápor a umrtvování. Kdo následuje Ježíše, nevyhledává utrpení, ale lásku. Člověk, který se o to snaží, myslí víc na druhé než na sebe a na to, co je výhodné pro něj. Sílu ke skutkům a postojům lásky čerpáme u Ježíše, protože ten svou smrtí na kříži ukázal, jak Bůh miluje každého člověka. Kříž je tedy znamením lásky a cestou života. Proto jste všichni vyzýváni zapojit se do farní aktivity KŘÍŽ - ZNAMENÍ LÁSKY. Kdykoli během postní doby si můžete vzít papírový křížek, na kterém je nějaký skutek. Po jeho splnění tento křížek přijďte umístit na naši horu Kalvárii. Budeme tak nablízku Pánu Ježíši, setkáme se s ním a budeme jednat, jak chce on, i když to něco stojí.

4. Farníci, kteří mají zájem vést křížovou cestu, se mohou do 1. postní neděle zaspat na rozpis v kostele.