Oznamy z 6.11.2016 - 32. neděle v mezidobí

07.11.2016 00:00

 

Z liturgického kalendáře:

- ve středu Svátek Posvěcení lateránské baziliky;

- ve čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve;

- v pátek Památka sv. Martina Tourského, biskupa;

- v sobotu Památka sv. Jozafata, biskupa a mučedníka.

 

1. V pondělí bude mše svatá ve 14.00 hod v DSS v Návojné.

2. Ve středu po mši bude setkání maminek, které se modlí za svoje děti.

3. Připravujeme manželskou obnovu v naší farnosti, která se uskuteční 26.11. 2016. Více informací na plakátech a přihlásit se můžete v zákristii.

4. Srdečné Bán Bůh zaplať Bohu známým rodinám za dar na kostel ve výši 7000 Kč. Příští týden bude sbírka na charitu.

5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.