Oznamy - Květná neděle

02.04.2023 14:16

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

2. 4. 2023

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

 • Dnes končí akce „Postní almužna“. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
 • Dnes odpoledne jste všichni srdečně zvaní na Křížovu cestu do Návojné. Začátek je ve 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní.
 • Velikonoční svatá zpověď bude zítra v pondělí 3. dubna dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. a odpoledne od 14.30 do 17.00 hod.
 • Tento týden v pondělí a v úterý mše sv. budou ráno v 7:00 hod.
 • V úterý po mši sv. ráno bude generální úklid kostela a kolem kostela.  Prosíme obětavé ženy a muže o pomoc pří úklidu.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 1. skupina z Ned. Lhoty.
 • Ve středu 5. dubna po večerní mši svaté cca 18:00 zveme všechny ministranty na schůzi. Zkoušky pro všechny ministranty, kteří chtějí ministrovat během Tridua, budou probíhat na Velký pátek i Bílou sobotu v 10:00 hod.
 • Prosím děti, které se zúčastnily křížových cest během této postní doby, ať donesou vyplněné a podepsané plakátky do kostela na Velikonoční neděli.

 

 • Dnešní Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, kterého vyvrcholením bude Velikonoční Triduum.

OBŘADY SVATÉHO TRIDUUM budou začínat:

 

 • Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18:00 hod.

Po mši sv. bude možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

 • Na Velký pátek v 14:30 hod. bude křížová cesta v kostele a po ní začne Novena k Božímu Milosrdenství.
 • Obřady Velkého pátku začnou v 18:00 hod. Velký pátek je dnem přísného půstu od masa. 

V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu a po celou sobotu zveme na Bdění u Božího hrobu.

 Aby byla zajištěna bezpečnost, prosíme, zapište se na hodinový plán, který je na stolku za lavicemi.

 U hrobu Pána Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.

 • Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19:30 hod.

Po mši sv. průvodem kolem kostela oslavíme vzkříšení Pána, a proto zvu na průvod krojované, družičky, zpěváky, muzikanty.

 • Na Bílou sobotu ve 12:00 hod. bude svěcení pokrmů. Je to stará křesťanská tradice, kdy věřící v košíku přinášejí symbolické pokrmy určené ke společné rodinné velikonoční snídaní, nap. beránek, chléb, vajíčka, maso, uzeniny, bábovku a podobně. Na liturgie Bíle soboty si doneste svíčky.
 • Příští neděli, na Boží hod velikonoční, bude sbírka určená na služné duchovních. Pán Bůh zaplať za Vaše dary! Info letáky
 • V sobotu 15. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se ještě přihlašovat na internetových stránkách https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot. Na pochod bude vypravený vlak z Bylnice. Odjezd vlaku bude ráno ve 4.52 hod.