Oznamy - Květná neděle

10.04.2022 13:08

 

                                                                                                            10. 4. 2022

Květná neděle

 1. DNES bude křížová cesta v přírodě vedena mládeží za doprovodu scholky. Začátek tentokrát už ve 14:30. Sejdeme se u hlavní brány statku v Nedašově, půjdeme směrem ke kostelu, kde bude konec a závěrečné požehnání.
 2. Velikonoční svatá zpověď v naší farnosti bude zítra v pondělí 11. dubna dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 13:30 do 16:30 hod.
 3. Tento týden v pondělí, v úterý a ve středu mše sv. budou ráno v 7:00 hod.
 4. V úterý po mši sv. ráno bude generální úklid kostela a kolem kostela.  Prosíme obětavé ženy a muže o pomoc pří úklidu. Prosím se domluvit mezi sebou a s kostelníkem v zákristii.
 5. Zkoušky pro všechny ministranty i pro ty, kteří chtějí ministrovat během Tridua, budou probíhat na Zelený čtvrtek, Velký pátek i Bílou sobotu v 16:00 hod.
 6. Pán Bůh zaplať za postní almužnu, kterou jste uložili před oltář.
 7. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti. Děkujeme také členům Živého růžence z Nedašova za dar na květinovou výzdobu kostela ve výši 2.000 Kč
 8. V neděli na Boží hod velikonoční bude sbírka určená na platy kněží.
 9. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.
 10. Na stojanu pod kůrem jsou dostupné dvě další čísla časopisu, Milujte se“, která ještě v naší farnosti nebyla k dispozici, doporučená cena, která zahrnuje výrobní i distribuční náklady činí 25 Kč.
 11. Dnešní Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, kterého vyvrcholením bude Velikonoční Triduum.

OBŘADY SVATÉHO TRIDUUM budou začínat: 

 • Večerní mše svatá na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek začne v 18:00 hod.

Po mši sv. bude možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

 • Na Velký pátek v 14:30 hod. křížova cesta v kostele a po ní začne Novena k Božímu Milosrdenství.
 • Obřady Velkého pátku začnou v 18:00 hod. Velký pátek je dnem přísného půstu. V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu a po celou sobotu zveme na Bdění u Božího hrobu. Aby byla zajištěna bezpečnost, prosíme, zapište se na hodinový plán, který je na stolku za lavicemi. U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě
 • Obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou v 19:00 hod.

Po mši sv. průvodem kolem kostela oslavíme vzkříšení Pána, a proto zvu na průvod krojované, družičky, zpěváky, muzikanty.  

 • Na Bílou sobotu v 11:30, ve 12:00 a v 16:00 hod. bude svěcení pokrmů. Je to stará křesťanská tradice, že věřící v košíku přinášejí symbolické pokrmy určené ke společné rodinné velikonoční snídaní, nap. beránek, chléb, vajíčka, maso, uzeniny, bábovku a podobně. Na liturgie Bíle soboty si doneste svíčky.

 

 1. Zemřela Paní Anna Kolínková z Nedašova, pohřeb bude ve středu 13. dubna ve 15:00 hod.

Pomodleme se za naši sestru: Odpočinutí věčné …

 

Vám všem přeji nesčetné množství duchovních zážitků při prožívání a slavení svatého týdne.

 K tomu ať nám také Bůh žehná +++