Oznamy - Květná neděle

27.03.2021 10:32

 

                            Květná neděle                                                                                     28. 3. 2021

Liturgický kalendář: slavíme Květnou neděli, tímto dnem vstupujeme do liturgického slavení Svatého týdne, který VELIKONOČNÍM TRIDUEM vyvrcholí SLAVNOSTÍ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

 • Zemřel náš Otec Stanislaw Malinsky MIC, kterému jsme všichni vděční za jeho obětavou kněžskou službu i v naší farnosti. Pohřeb bude mít v pondělí 29. 3.ve 14:00 ve farním kostele sv. Václava v Brumově, po mši svaté bude uložen do hrobu na místním hřbitově. Odpočinutí věčné dej mu Pane…
 • Pohřeb Otce Stanislava Malinského, MIC bude přenášen živě on-line přes internetové stránky farnosti Brumov: https://farnostbrumov.cz/ 
 • Vzhledem k pohřbu Otce Stanislawa a dalším pohřbům v Brumově, budu zpovídat v pondělí od 8:00 do 11:00 hod. sám, a v úterý od 15:00 do 18:00 hod. s otcem Richardem.
 • Dnes v 15 hodin bude křížová cesta, na Velký pátek začne křížová cesta ve 14:30 hod., po této křížové cestě se společně začneme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
 • V pondělí, úterý i středu budou mše svaté ráno v 7:00 hod.
 • Zkoušky pro ministranty budou probíhat na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 10:00 hod.
 • Na Zelený čtvrtek bude kostel otevřen do 20:30 hod. Na Velký pátek a Bílou sobotu bude kostel otevřen celý den od 8:00 hod. Celonoční bdění u Božího hrobu nebude, kostel bude uzavřen ve 20:30 hod.
 • Obřady Velikonočního Tridua začnou na Zelený čtvrtek v 18:00, na Velký pátek v 18:00 a na Bílou sobotu v 19:00 hod. U hrobu Pána Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Příští neděli bude sbírka na Kněžský seminář v Olomouci, prostřednictvím označených pokladniček.
 • Žehnání pokrmů bude v sobotu ve 9:00 hod. Prosím, abyste zůstali s pokrmy v lavicích.
 • Vzhledem k období, které prožíváme, bude několik změn i ve slavení velikonoční liturgie. Na Velký pátek nebudeme individuálně přicházet k uctění kříže, všichni se pokloníte ze svého místa v lavici. Na Bílou sobotu budou při venkovním obřadu žehnání velikonoční svíce přítomni pouze posluhující a ministranti, všichni ostatní zůstanou v lavicích. Ministranti vám rozsvítí svíce, které si přinesete z domu. Pro velikoční vigílii je možné použít výjimku ze zákazu vycházení, která platí pro návrat z kostela do svého bydliště.
 • Prosím lektory, aby se v zákristii rozepsali na jednotlivá čtení a přímluvy.
 • Od neděle 11. dubna je devátá mše svatá určena rodině spojené s úmyslem, rodičům a dětem, které se připravují k přijetí Prvního svatého přijímání. Prosím, abyste to respektovali, vzhledem k omezeným možnostem našeho setkávání se ve škole.
 • Pán Bůh zaplať nejmenovaným rodinám z Nedašova a Návojné, které darovaly každá dva tisíce korun na potřeby kostela.
 • Děkuji všem, kdo se účastnili generálního úklidu, příští sobotu uklízí čtvrtá skupina z Návojné.
 • Zemřel pan Luboš Marek z Ned. Lhoty, pohřeb bude mít po velikonočních svátcích. Odpočinutí věčné dej mu Pane…