OZNAMY K POSTNÍ DOBĚ 2024

18.02.2024 12:56

 

OZNAMY K POSTNÍ DOBĚ 2024

 

 

"Nikodémova noc" - setkej se s Ježíšem v noci.

Každý čtvrtek v postní době po mši svaté do 21:00 hod. bude možnost k tiché adoraci ve tmě a osobní modlitbě, především však k setkání s Ježíšem. "Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci (J 3,1-3).

Křížové cesty

Srdečně jste zvaní na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou (v 16:45) a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství.

 Prosíme farníky, kteří mají zájem vést křížovou cestu (spolčo dětí, mládež, rodiče s dětmi připravující se k Prvnímu svatému přijímání, lektoři, otcové, matky…), aby se zapsali na rozpis v kostele.

Děti jsou po celou postní dobu zvány na křížové cesty. Za účast si mohou vzít obrázek z výjevem křížové cesty, vybarvit a přilepit třeba na karton a tímto způsobem si i vytvořit vlastní křížovou cestu. Obrázky budou vyloženy na stolku po levé straně pod chorou vzadu za lavicemi (u sochy sv. Josefa).

 Postní misijní kalendář 2024 - aktivita pro děti

 Úkoly a výzvy mohou děti plnit od Popeleční středy (14. února) do neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března). Za každý splněný úkol vybarví podle návodu jedno poličko.

P O S T N Í výzva – aktivita pro dospělé

 Naleznete zde na každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls. Každý den rozjímej a prohlašuj jednu pravdu (verš) z Božího slova do svého života, prohlašuj ji nad sebou, ale připomínej ji také všem členům své rodiny po celý den.

„Postní almužna“

Stejně jako každý rok je možné se opět zapojit do aktivity Charity Valašské Klobouky „Postní almužna“. Jedná se o možnost si něco odřeknout a věnovat na pomoc druhým. V minulých letech se díky Vaší podpoře a aktivitě podařilo podpořit sociálně slabé rodiny a osoby v našem regionu. Papírové pokladničky si můžete vzít na stojanu vzadu pod chorou za lavicemi a doma se společně zapojit. Děkujeme za Vaši každoroční pomoc a podporu.