Oznamy - Hod Boží velikonoční

09.04.2023 10:40

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

9. 4. 2023

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Liturgický kalendář:

           Celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv.

 

  • Dnes je sbírka určená na služné kněží. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaše dary!
  • Zítra, v pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7:15, 9:00 a v 10:30.
  • Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
  • Příští týden 16. dubna máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7:15 v 9:00 hod. a odpoledne v 15:00 hod. srdečně zveme na pouť k Božímu Milosrdenství. Hlavním kazatelem bude P. Lukáš Gelnar – kaplan z Valašských Klobouk.
  • Srdečné Pán Bůh zaplať kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům a našim mariánským bohoslovcům (z Polska Matejovi a Ruslanovi z Ukrajiny) za službu. Panu varhaníkovi, zpěvákům a farnímu sboru za krásný zpěv během liturgie, scholám, krojovaným a vám všem za účast a modlitby. Ať Kristus zmrtvýchvstalý žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu.
  • Děkujeme za generální úklid našeho kostela a kolem kostela a za květinovou výzdobu.
  • Také děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašovy Lhoty, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  • V sobotu 15. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se ještě přihlašovat na internetových stránkách https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot Na pochod bude vypravený vlak z Bylnice. Odjezd vlaku bude ráno ve 4.52 hod.
  • Po večerní mši svaté v pondělí 17. dubna se (nejen) pro rodiče dětí, které se připravují na První svaté příjímání, uskuteční přednáška zaměřená na víru v rodině. Účast rodičů našich prvokomunikantů je povinná, ostatní jste srdečně zváni. Své zkušenosti s výchovou a předáváním víry v Boha předají manželé Gajdůškovi z Luhačovic.
  • V sobotu 22. 4. 2023 v 11:00 hod. chtějí uzavřít církevní manželství ve Valašských Kloboukách Věra Hrubčíková (z Val. Klobouk) a Karel Macháč (z Nedašovy Lhoty). Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

 

 

Všem přeji ve jménu kněží Marianů požehnané a krásné Velikonoce.

Hodně Božích milostí, lásky, naděje a pokoje od Ježíše Zmrtvýchvstalého, který zvítězil nad hříchem a smrtí.

 Radostného Aleluja!!!