Oznamy - farní pouť - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

13.08.2023 07:48

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

13. 08. 2023

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní farní pouť

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Úterý - Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

 • Dnes prožíváme svátek naší farní rodiny, která je zasvěcena Panně Marii Nanebevzaté, a dožínky „ZÁVRŠSKÉ LÉTO“.

V 10:00 hod. bude slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Petr Káňa.

Odpoledne ve 14:30 hod. bude dožínkový průvod od sochy sv. Antoníčka a v 15:00 hod. posvěcení dožínkového věnce a svátostné požehnání v kostele. Od 16:00 hod. jste zváni na program na obecní zahradě v Nedašově.

 • Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a průběhu hodů a dožínek v naší farnosti. Děkujeme obci Nedašov, panu varhaníkovi, kostelníkovi, ministrantům, muzikantům, krojovaným, všem, kteří uklízeli a zdobili kostel. Srdečné Pán Bůh zaplať.
 • Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Srdečné Pán Bůh zaplať.
 • V útery 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod., a večer v 18:30 hod.
 • Ve středu 16. srpna se uskuteční naše tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Pojedou dva autobusy. Jsou ještě volná místa, prosím, přihlaste se nejpozději dnes v zákristii. Odjezd bude v 7:00 hod. ráno z točny v Nedašově a v druhý autobus v 7:00 hod. z točny v Nedašově Lhotě. Autobusy zastaví na všech zastávkách dle potřeby. Mše svatá na Svatém Hostýně bude v 11:15 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Příští neděli 20. 8. v 10:30 hod. bude mše svatá v kostele za + otce Marka Martišku MIC, při příležitosti 5. výročí úmrtí, a za + kněze P. Stanislava Malinského MIC a P. Wladislawa Ciaglo MIC, a všechny kněze, kteří zde působili a působí
 • Děkujeme za úklid kostela 7. skupině z Ned. Lhoty příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.
 • Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
 • Tradiční poutní mše svatá u kapličky Panny Marii na Brezovej se uskuteční v neděli 20. srpna 2023 v 16:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

 

 • Letní prázdniny s Bohem – pozdrav z dovolené – aktivita nejenom pro děti.

Během léta navštívíte babičky, dědečky, tety, strýce, budete na dovolených, na táborech, ...

Vzpomeňte si na své kamarády a pošlete jim pozdrav. Protože to jsou kamarádi z farnosti, pošlete pozdrav z kostela, kláštera, poutního místa, které tam navštívíte.

Jak na to? Na farní adresu pošlete pohlednici, elektronickou pohlednici nebo fotku e-mailem: faranedasov@seznam.cz, napište krátký vzkaz a nezapomeňte se podepsat. Pohledy jsou vystaveny na nástěnce, elektronické pozdravy si můžete pročíst ZDE.

 • Kromě toho můžete využít i materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, který nabízí Papežská misijní díla. Archy k aktivitě si můžete vytisknout z farních stránek.