Oznamy - Boží hod velikonoční

17.04.2022 14:07

 

                                                            17. 4. 2022

Hod Boží Velikonoční

Liturgický kalendář:

           Celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv

           Příští neděle je Neděle Božího Milosrdenství

 

 1. Dnes je sbírka určená na platy kněží.
 2. Zítra pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7:15, 9:00 a v 10:30.
 3. Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
 4. Za týden 24. 4. máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno v 7:15, 9:00 hod. Aodpoledne v 15:00 hod. srdečně zveme na pouť k Božími Milosrdenství. Hlavním kazatelem bude P. Michal Staufčík – kaplan z Valašských Klobouk.
 5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
 6. Také děkuji za generální úklid našeho kostela a kolem kostela, za květinovou výzdobu. Děkujeme kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům a našim mariánským bohoslovcům (s Polska Albertovi i s Běloruska Evženovi) za službu. Panu varhaníkovi a zpěvákům, farnímu sboru za krásny zpěv během liturgii, scholám, krojovaným a vám všem za účast a modlitby. Ať Kristus zmrtvýchvstalý, žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu.
 7. Pán Bůh zaplať nejmenovaným osobám za dar na kostel ve výši: 4 a 5 tisíc Kč.
 8. Dekujeme Bohu známému dárci za dar ve výši: 15 tisíc Kč na ozvučení kůru pro scholy.
 9. Příští sobotu 23. 4. od 19:00 hod. srdečně zveme na Velikonoční chvály.
 10. V sobotu 23. 4. 2022 chtějí uzavřít církevní manželství ve Valašských Kloboukách Josef Čureček a Veronika Mačková (oba z Nedašovy Lhoty). Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.
 11. Příští neděli 24.4. v 15:00 hod v kostele ve Vlachovicích bude sedmé setkání v rámci projektu Amoris Laetitia. Téma:Povolaní k misii“. Srdečně zveme všechny rodiny.
 12. Ve dnech 20. – 22. května /pt-ne/ se v Polsku v Goře Kalvárii u Varšavy uskuteční další ročník setkání mladých, s farností vedených Mariány, s názvem MARIANKI. Zájemci z řadů středoškolské a starší mládeže ať se nahlásí v sakristii. Cena 600 Kč /účastnický poplatek a pojištění/.
 13. Tento týden máme 2 pohřby ve středu 20. dubna v 15:00 hod. paní Marie Bordovské z Návojné a v pátek 22. dubna v 15:00hod. paní Marii Vašinové z Nedašova. Pomodleme se za naše zemřelé sestry: Odpočinutí věčné dej jejím Pane…

Všem přeji ve jménu kněží Marianů požehnané a krásné Velikonoce. 

Hodně Božích milostí, lásky, naděje a pokoje od Ježíše Zmrtvýchvstalého, který zvítězil nad hříchem a smrtí. 

Radostného Aleluja!!!