Oznamy - Boží hod Vánoční

25.12.2022 13:40

 

25.12.2022

Boží hod Vánoční 2022

Z liturgického kalendáře:

pondělí – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

* úterý – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

* čtvrtek – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

* pátek – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  • Dnes odpoledne srdečně zveme všechny na živý Betlém. Představení začíná v 16:40 hod. u Obecního úřadu v Nedašově.
  • V pátek na svátek Svaté Rodiny budou na mši svaté v 17:15 obnoveny manželské sliby. Manželé jsou srdečně zváni.
  • Na Silvestra 31. 12. bude mše sv. odpoledne v 16:00 hod. na poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2022 a se slavnostním Te Deum.
  • Srdečné Pán Bůh zaplať všem za zdobení stromečků, stavění betléma a za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden v pátek po mši sv. bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  • Veliké Pán Bůh zaplať za dar stromků do kostela manželům Josefu i Lauře Fojtíkovým z Nedašova.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované osobě z Nedašova za dar na kostel ve výši 10.000, - Kč a také Růžencovému bratrstvu z Nedašova za dar na květinovou výzdobu ve výši 500,- Kč.
  • Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat sbírka.
  • Ve středu 28. 12. ve Študlově v 19:00 se uskuteční mládežnická mše svatá v kapli a od 20:00 - Študlov Party – program na kulturáku.
  • Jste zvaní na křesťanský ples ve Valašských Kloboukách. Předprodej vstupenek již proběhl, ale stále je dost volných vstupenek, které lze objednat po telefonu, který je uvedený na plakátě

 

Mše svaté o Svátcích

Boží Hod Vánoční

25.12.

Svátek sv. Štěpána

25.12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12.

Silvestr

 31.12.

Slavnost Panny Marie, Bohorodičky

1. 1. 2023

7:15

9:00

10:30

7:15

9:00

10:30

 

17:15

 

16:00

7:15

9:00

10:30