Oznamy - 8. neděle v mezidobí

27.02.2022 11:07

 

                                                                       27. 2. 2022

8. neděle v mezidobí

  1. DNES se koná sbírka na pomoc lidem na Ukrajině.

Z rozhodnutí České biskupské konference bude dnešní sbírka ve všech kostelích naší republiky prostřednictvím Charity ČR věnována na pomoc lidem v těžce zkoušené Ukrajině. Papež František nás všechny vyzývá, abychom Popeleční středu učinili Dnem půstu za mír: „Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“. Sbírka na tzv. haléř sv. Petra se posouvá na příští neděli.

  1. Ve středu máme Popeleční středu. Tímto dnem začíná postní doba, na znamení obrácení srdce a vnitřního pokání bude udělován popelec. Mše svaté budou slouženy ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Tento den je dnem přísného postu, mimo jiné k němu patří půst od masa a půst újmy, to znamená jen jednou za den úplné nasycení. K postu újmy nejsou vázány malé děti, nemocní a staří lidé.
  2. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7.00 hod. a večer v 17.15 hod. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod. v Nedašově a v pátek od 9.00 hod. v Návojné a Nedašove Lhotě.
  3. Od pátku začínají křížové cesty, které budou v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16.45 a v neděli odpoledne v 15.00 hod., v hodině Božího milosrdenství. Děti jsou po celou postní dobu zvány na křížové cesty. Za účast budou dostávat nálepky, po jejichž zkompletování vznikne postní obraz.
  4. "Nikodémova noc" - setkej se s Ježíšem v noci. "Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci (J 3,1-3). Je to další způsob, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě. Každý pátek v postní době po mši svaté do 21.00 hod. bude možnost k tiché adoraci ve tmě a osobní modlitbě, především však k setkání s Ježíšem. Přijď a neváhej. Ježíš na tebe čeká! K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.
  5. Příští neděli při mši svaté v 9.00 hod. děti, které se připravuji k 1. svatému přijímání, budou představené farníkům. Srdečně zveme děti a jejich rodiče.
  6. Farnost Valašské Klobouky zve na postní duchovní obnovu příští sobotu 5. března s Kateřinou Lachmanovou. Přihlašování je možné do úterý 1. 3. na webu farnosti. Informace ZDE.
  7. V pátek 11. 3. 2022 jste srdečně zvaní na Postní duchovní obnovu v naší farnosti na téma Smíření. Hlavním přednášejícím bude Pavol Strežo z Dolního Kubína.
  8. Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Návojné.