Oznamy - 7. neděle velikonoční

21.05.2023 06:52

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

21. 5. 2023

 

7. neděle velikonoční

          

Liturgický kalendář:

Pátek - Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

  • Odjezd na pouť do Medjugorje bude dnes 21. 5. 2023 v 17:45 z Nedašovy Lhoty od Obecního úřadu a v 18:00 z Nedašova od školy. Návrat bude kolem poledne v pátek 26. května.
  • Ve čtvrtek 25. května  bude mše svatá sloužena na Stráni v Návojné, s úmyslem: Za živé a zemřelé kněze, kteří působili a působí v naší farnosti. Začátek v 18:30 hod., za nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele.
  • Příští sobotu 27. 5. v 19:00 hod. srdečně zveme všechny farníky a biřmovance na Vigilii Seslání Ducha svatého. Začneme posvěcením ohně před kostelem, dále bude mše sv., chvály, adorace se svátostným požehnání.  Na konec bude občerstvení - agapé. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky přinesly něco dobrého k jídlu. Organizační setkání bude v pátek 26. května po mši svaté.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli na pronásledované křesťany.
  • Pán Bůh zaplať spolužákům z ročníku 1952/53 za dar 2 000,- Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.
  • V sobotu 27. května 2023 hodlají uzavřít církevní manželství v našem farním kostele v Nedašově: Ondřej Mečkovský bydlící v Olomouci a Karolina Fojtíková bydlící v Nedašově. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.
  • Mládež z naší farnosti pořádá i v letošním roce farní tábor, a to v termínu: 16. 7. - 21. 7. 2023. Přihlašovat se můžou děti, které v letošním školním roce navštěvují 4. až 7. třídu základní školy. Přihlášky naleznete u Veroniky Solařové – vedoucí dětské scholy. Další informace naleznete na plakátku ve vývěsce.
  • Poutníci, kteří se chtějí ve dnech 16. – 18. června zúčastnit pěší poutě z Brumova na Velehrad , ať se přihlásí osobně v sakristii nebo emailem, nejpozději do neděle 28. května. Informace o pouti najdete ve vitrínce nebo ZDE.