Oznamy - 7. neděle velikonoční

29.05.2022 14:46

 

                                                             29. 5. 2022

7. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

Úterý                   -             Svátek Navštívení Panny Marie

Středa                 -             Památka sv. Justina, mučedníka

Pátek                   -             Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Neděle                 -             Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 1. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
 2. Připomínáme dětem, které letos přijaly První svaté přijímání pobožnosti prvních devíti pátků.
 3. Od září značné v naši farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii. Dolní věková hranice pro kandidáty je 18 let v roce biřmování, které bude na podzim příštího roku. Povzbuzujeme i ty z vás, kteří jste dospělí anebo starší, ale z různých důvodů jste tuto svátost nepřijali, abyste se také přihlásili. Přihlášky odevzdejte o. Krystianovi do konce června 2022.
 4. Synodální proces byl v rámci olomouckého arcibiskupství ukončen. Více informací o výsledcích najdete na stránkách farnosti v sekci SYNODA.
 5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli pronásledované křesťany.
 1. Děkujeme Bohu známým osobám, kteří přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem ve výši:

11.000 Kč

 1. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova
 2. Společenství Projekt ON zve všechny mladé na další otevřené setkání, které se uskuteční v pátek 3. června na zahradě pastoračního domu ve Val. Kloboukách. Začátek je v 19:00 hod. Těšit se můžete na zajímavé hosty, modlitbu chval nebo taky kavárnu či občerstvení.
 3. Animátoři našeho děkanátu Valašské Klobouky zvou na další akci pro mládež. Tentokrát to bude Pepův pohár – sportovní odpoledne, které se uskuteční v Újezdě na tartanovém hřišti za školou, a to v sobotu 4. 6. od 14:30. Info a přihlašování na Facebooku a Instagramu.
 4. Příští sobotu 4. června v 19:00 hod. jste srdečně zvaní Brumova na Vigilii Seslání Ducha Svatého. Začne se posvěcením ohně před kostelem, dále bude mše sv., chvály, svědectví a ukončení adorací a svátostným požehnáním.
 5. Centrum pro rodinu vás srdečně zve 12. června na Děkanátní den rodin, abychom tímto setkáním zakončili Rok rodiny Amoris laetitia, který jsme mohli prožívat po deset měsíců ve farnostech. Začneme ve 14:00 hod mší svatou na farní zahradě ve Valašských Kloboukách, poté bude pokračovat volný program formou pikniku. Zábava pro děti a občerstvení zajištěno. Informace ZDE.
 6. Ve dnech 6. – 10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj…“ (Ef 2,14–22). Jste tedy všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým Božím pokojem. Další a podrobný program je k dispozici ZDE a na adrese https://konference.cho.cz nebo na telefonním čísle 777 087 736.
 7. Ve dnech od 9. do 14. srpna se uskuteční v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže. Přihlášky, informace o všech programech najdete na internetových stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz