Oznamy - 7. neděle velikonoční

16.05.2021 21:41

 

                                                                                               16. května 2021 

7. neděle velikonoční

Liturgický kalendář: ve čtvrtek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze; příští neděli bude Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

  • Srdečně zveme děti s básničkami na májové pobožnosti po večerních mších svatých.
  • Setkání rodičů a dětí připravujících se k Prvnímu svatému přijímání bude ve středu při večerní mši svaté v 18:30 hod.
  • V sobotu v 19:00 hod bude Adorace s chválami před Slavností Seslání Ducha Svatého. 
  • Mládež farnosti Nedašov, bude pořádat v termínu 11. 7. – 16. 7. FARNÍ TÁBOR na faře v Nedašově. Zveme děti od čtvrté do sedmé třídy. Více informací naleznete ve vývěsce.
  • Ze dne čtvrtého na pátého června bude konáno NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ za obnovu rodin na Svatém Hostýně. Více informací naleznete ve vývěsní skříňce.
  • Prosíme všechny, kdo si dodatečně zapisovali úmysly mší svatých v zákristii na měsíc červen, aby byli tak laskaví, a zapsali se ještě jednou.
  • Pán Bůh zaplať za všechny vaše modlitby a dary na potřeby farnosti, děkuji nejmenovaným rodinám z Nedašova za dar na kostel ve výši 5 a 2 tisíce korun. Příští neděli je předepsaná sbírka na církevní školy v diecézi.
  • Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet -  skupina z Ned. Lhoty.

 

OHLÁŠKY: V sobotu 22. května v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele svátost manželství Lucie Kolínková z Nedašova a Václav Veselý z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.