Oznamy - 7. neděle v mezidobí

19.02.2023 15:30

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

19. 02. 2023

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 • Dnes se koná sbírka na tzv. Haléř sv. Petra. Všem dárcům předem děkujeme.
 • Ve středu máme Popeleční středu. Tímto dnem začíná postní doba, na znamení obrácení srdce a vnitřního pokání bude udělován popelec. Mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Tento den je dnem přísného postu, mimo jiné k němu patří půst od masa a půst újmy, to znamená jen jednou za den úplné nasycení. K postu újmy nejsou vázány malé děti, nemocní a staří lidé.
 • Od pátku začínají křížové cesty, které budou v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství. Děti jsou po celou postní dobu zvány na křížové cesty. Za účast budou dostávat nálepky.
 • "Nikodémova noc" -  setkej se s Ježíšem v noci. V každý pátek v postní době srdečně zveme na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začne po večerní mši svaté do 21:00 hod.

K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

 • Zveme děti, které se chtějí zapojit do přípravy a zinscenování HRANÉ KŘÍŽOVÉ CESTY. Všichni, kdo máte zájem, nahlaste se jakýmkoli způsobem u paní Magdaleny Naňákové, nebo přijďte na první zkoušku toto úterý (21. 2.) na 16:00 hod. do kostela.
 • Prosíme farníky, kteří mají zájem vést křížovou cestu (spolčo dětí, mládež, biřmovanci, rodiče s dětmi připravující se k Prvnímu svatému přijímání, lektoři, otcové...), aby se do 1. postní neděle zapsali na rozpis v kostele.
 • Ve čtvrtek 23. 2. po večerní mši svaté proběhne setkání rodičů dětí, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná.
 • Postní duchovní obnovu v naší farnosti v sobotu 4. března  od 15:00 hod. povede P. Marián Kuffa, představený a statutář Institutu Krista Velekněze a farář ze slovenské farnosti Žakovce. Další informace jsou na plakátcích ve vitrínkách.
 • Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli na elektřinu.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 9. skupina z Ned. Lhoty.
 • Stejně jako každý rok Charita Valašské Klobouky připravila aktivitu „Postní almužna“.

Jedná se o možnost si něco odřeknout a věnovat na pomoc druhým. Stejně tak i letos Vás zveme k této aktivitě. Papírové pokladničky jsou na stojanu, za lavicemi a na stojanu s novinami pod chorou. Je možné si vyzvednout postní kasičku a doma se společně zapojit. Děkujeme za Vaši každoroční pomoc a podporu.