Oznamy - 6. neděle velikonoční

14.05.2023 06:34

 

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

14. 5. 2023

 

6. neděle velikonoční

          

Liturgický kalendář:

Úterý - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Čtvrtek - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Sobota - Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

 • Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany. Tradičně se v kostelích České republiky koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
 • Dnes na mši svaté v 9:00 hod. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání 31 dětí z naší farnosti. Hrubá mše svatá“ bude posunuta na 11:00 hod.
 • Od pondělí 15. května až do soboty 20. května čeká děti „bílý týden“, který začne večerní mší svatou v 18:30 hod.
 • Upozorňujeme, že v úterý 16. 5. bude výjimečně mše svatá jenom večer v 18:30 hod.
 • Rodičům prvokomunikantů děkuji za výzdobu kostela a kolem kostela. Děkuji také zaměstnancům obce Nedašov za úklid kolem kostela a sekání trávy.
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 3. skupina Ned. Lhoty.
 • Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za dary na potřeby farnosti.
 • Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod a večer v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtek 18. 5. od 17:15 hod. srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.
 • V pátek 19. května zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté od 19:30 hod. na další setkání.
 • V sobotu 20. května 2023 hodlají uzavřít církevní manželství v našem kostele v Nedašově: Radim Sucháček bydlící v Brumově-Bylnici a Monika Mikušková bydlící v Nedašově. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátostí manželství, ať to oznámí na faře.
 • Odjezd na pouť do Medjugorje bude v neděli 21. 5. 2023 v 17:45 hod. z Nedašovy Lhoty od Obecního úřadu a v 18:00 hod. z Nedašova od školy.
 • Mládež z naší farnosti pořádá i v letošním roce farní tábor, a to v termínu: 16. 7. - 21. 7. 2023. Přihlašovat se můžou děti, které v letošním školním roce navštěvuji 4. až 7. třídu základní školy. Přihlášky naleznete u Veroniky Solařové – vedoucí dětské scholy. Další informace naleznete na plakátku ve vývěsce nebo ZDE.
 • Srdečně zveme na Vigilii Seslání Ducha Svatého v sobotu 27. 5. Začátek bude v 19:00 hod.
 • Všem maminkám přejeme vše dobré k vašemu dnešnímu svátku. Ať vám Pán žehná za vaši lásku a obětavost a Panna Marie, nejlepší matka, ochraňuje.