Oznamy - 6. neděle velikonoční

22.05.2022 13:41

 

                                                                  22. 5. 2022

6. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

  Ve čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, tento den je doporučený svátek, věřící by se měli podle svých možností zúčastnit mše svaté.

 

  1. Dnes se koná sbírka na pronásledované křesťany. Všem dárcům předem děkujeme.
  2. Ve středu bude mše svatá sloužena na Stráni v Návojné, s úmyslem: Za živé a zemřelé kněze, kteří působili a působí v naší farnosti. Začátek v 18:30 hod., za nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena v kostele.
  3. Ve čtvrtek, na Svátek Nanebevstoupení Páně, budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. 
  4. Mládež z naší farnosti pořádá i v letošním roce farní tábor, a to v termínu od 17. 7. do 22. 7. 2022.

Přihlašovat se mohou děti, které v letošním školním roce navštěvují 4. až 7. třídu základní školy. Přihlášky naleznete u Veroniky Holbové.

  1. V sobotu 28. května od 19:00 hod., Vás srdečně zveme na chvály s tématem: Dary Ducha svatého. Přijďte s námi chválit Pána zpěvem, modlitbou a dalšími způsoby.
  2. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli na potřeby naší farnosti.
  3. Děkujeme za úklid skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Návojné
  4. Zemřela paní Věra Bartošáková z Nedašova, pohřeb se bude konat ve středu v 15:00 hod. Odpočinutí věčné dej jí, o Pane...