Oznamy - 6. neděle velikonoční

10.05.2021 06:04

 

9. května 2021 

6. neděle velikonoční

Liturgický kalendář: ve čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, tento den je doporučený svátek, věřící by se měli podle svých možností zúčastnit mše svaté; v pátek Svátek sv. Matěje, apoštola.

 

 

  • Ve čtvrtek na Svátek Nanebevstoupení Páně budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. 
  • Srdečně zveme děti s básničkami na májové pobožnosti po večerních mších svatých.
  • Pán Bůh zaplať nejmenované osobě za dar na kostel ve výši dva tisíce korun.
  • Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Návojné.