Oznamy - 5. neděle velikonoční

07.05.2023 07:40

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

7. 5. 2023

 

5. neděle velikonoční

 

          

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Sobota - Památka Panny Marie Fatimské

 

 • Máme měsíc zasvěcený Panně Marii. Děti jsou zvány na mši svatou a májovou pobožnost především každou středu a pátek s básničkami.
 • Příští neděli 14. května na mši svaté v 9:00 hod. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání 31 dětí. Slavnostní průvod prvopřijímajících dětí začne v 8:30 hod. od křížku na rozcestí.

      Mše svaté budou v 7:15, a „hrubá mše“ bude posunuta na 11:00 hod.

 • Nácvik dětí k Prvnímu svatému přijímání bude v pondělí v 16:00 hod., v úterý v 16:00 hod. a ve středu v 16:00 hod.
 •   První svatá zpověď pro děti, jejich rodiče a kmotry bude v sobotu 13. května od 9:00 hod. do 10:00 hod. Ostatní ať se zpovídají během týdne.
 • Od pondělí 15. května až do soboty 20. května, čeká děti „bílý týden“, který začne večerní mší svatou v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtky po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“,  se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • V sobotu 13. května v 15.00 hod jste srdečně zvaní na Fatimskou pobožnost do Brumova.
 • Příští neděli 14. 5. je den modliteb za pronásledované křesťany. Tradičně se v kostelích České republiky koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve dnech 16. – 18. června se uskuteční pěší pouť z Brumova na Velehrad. Podrobnější informace jsou dostupné na plakátcích a zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
 • Animátoři děkanátu VK zvou na duchovní obnovu pro mládež s P. Jiřím Zámečníkem, která proběhne zítra v pondělí 8. května ve Valašských Kloboukách. Podrobnosti na plakátku.