Oznamy - 5. neděle velikonoční

02.05.2021 15:30

 

                                                                                               2. května 2021 

5. neděle velikonoční

Liturgický kalendář: v pondělí Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; ve čtvrtek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; v sobotu Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

 • Vstoupili jsme do měsíce zasvěceného Panně Marii, po večerních mších svatých budou májové pobožnosti, k této modlitbě srdečně zveme i děti s básničkami.
 • Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní.
 • Nemocné, které nahlásíte, budu navštěvovat v pátek od 9:00 hod.
 • Podle aktuálních nařízení je počet účastníků při bohoslužbách omezen pouze dvoumetrovými rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), v kostele mohou být přítomni také stojící. Povolen je hromadný zpěv. V důsledku tohoto uvolnění je devátá mše svatá přístupná všem farníkům, zvláště rodinám s dětmi.
 • Setkání rodičů a dětí připravujících se k prvnímu svatému přijímání bude při večerní mši svaté 19. května v 18:30 hod.
 • První svaté přijímání bude v naší farnosti 20. června v 9:00 hod.
 • Prosíme, kdo byl zapsán dodatečně na úmysly květen a červen v zákristii, aby si je zapsal ještě jednou v zákristii. Děkujeme za pochopení.
 • Připravili jsme si pro malé i velké farníky soutěž nesoucí název Malovaná modlitba. Úkolem bude namalovat nebo jakýmkoliv způsobem ztvárnit Vaši oblíbenou modlitbu. Hotové a podepsané výtvory přinášejte do kostela na určené místo (připevnit kolíčkem na šňůrku u boční uličky) do neděle 30. 5. 2021. Následně vylosujeme výherce z řad velkých (dospělých) i malých farníků.
 • Příští neděli bude sbírka na potřeby naší farnosti.
 • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Nedašova.
 • Zemřela paní Zdenka Fojtíková z Nedašova. Pohřeb se bude konat v pondělí v 15:00 hod. Odpočinutí věčné, dej jí ó Pane…