Oznamy - 5. neděle v mezidobí

05.02.2023 11:33

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

5. 02. 2023

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Z liturgického kalendáře:

Pondělí - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

Pátek - Památka sv. Scholastiky, panny

 Sobota - Památka Panny Marie Lurdské

 

  • Zítra 6. 2. vás srdečně zveme na večerní mši svatou s účastí pana děkana Pavla Macury v rámci vizitace. Po mši svaté na faře bude setkání pastorační a ekonomické rady.
  • V pátek 10. února zveme biřmovance na mši svatou v 17:15 hod. a po mši svaté na další setkání na téma: modlitba.
  • V sobotu 11.2. na SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH bude během mše svaté udělována svátost pomazání nemocných. „Tuto svátost mohou přijmout věřící, kteří se dostali do nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří- tj. překročili 60. rok života“. (viz KKP Kán.1004&1). Podmínkou je stav milosti posvěcující (přijetí Sv. přijímání).
  • V úterý 7. 2. od 16:30 bude další setkání dětského spolča. Těšíme se na vás.
  • Mateřská škola Nedašova Lhota zve všechny malé i velké v neděli 12. února od 15:00 hod. do cirkusového šapito do sálu obecního úřadu na DĚTSKÝ KARNEVAL. Můžete se těšit na klauny, drezuru divokých opic, krasojízdu medvědů nebo vystoupení akrobatu.
  • Pán Bůh zaplať všem, kdo se ve čtvrtek podíleli na úklidu vánoční výzdoby.
  • Děkujeme za úklid kostela 8. skupině  z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  • Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na potřeby naší farnosti.
  • Příští neděli 12. 2. bude sbírka na elektřinu.
  • Oznamujeme farníkům, že Synodální proces stále probíhá, v současnosti už na kontinentální úrovni.