Oznamy - 5. neděle v mezidobí

06.02.2022 19:49

 

                                                                                          6. 2. 2022.

5. neděle v mezidobí

Z liturgického kalendáře:

Ve čtvrtek Památka sv. Scholastiky, panny.

V pátek Památka Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných.

 

  1. Děkujeme všem, kdo se podíleli na úklidu jesliček.
  2. V pátek 11. 2. na SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH bude během mše svaté udělována svátost pomazání nemocných.

„Tuto svátost mohou přijmout věřící, kteří se dostali do nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří- tj. překročili 60. rok života“. (viz KKP Kán.1004&1). Podmínkou je stav milosti posvěcující (přijetí Sv. přijímání ).

  1. Příští  sobotu 12. 2. zveme všechny mladé z naší farnosti na děkanátní setkání mládeže Go extreme! - noční hra, které proběhne tentokrát v naší farnosti. Začátek bude u kostela v sobotu od 18:00 hod.
  2. Na stojanu pod kůrem jsou dostupné dvě čísla časopisu ,,Milujte se“, která ještě v naší farnosti nebyla k dispozici, doporučená cena, která zahrnuje výrobní i distribuční náklady činí 25 Kč.
  3. Příští neděli 13. 2. bude sbírka na elektřinu.
  4. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli na České biblické katolické dílo.
  5. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli na potřeby farnosti.
  6. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Návojné.