Oznamy - 5. neděle postní

26.03.2023 08:12

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

26. 03. 2023

 

5. NEDĚLE POSTNÍ

 

 • Na mši svaté v 9:00 hod. budou ustanoveni za ministranty 3 kandidáti.
 • Dnes odpoledne od 15:00 hod. jste všichni srdečně zvaní na Křížovu cestu,  kterou povedou matky, a svátostné požehnání, při kterém budeme chválit Pána a děkovat mu za všechny milosti a dary. 
 • Ve středu 29. 3. po večerní mši svaté zveme všechny lektory na setkáni do kostela.
 • Tento týden budeme navštěvovat nemocné před velikonočními svátky a prvním pátkem.  Ve čtvrtek 30.3.  od 9:00 hod. v Nedašově  a v pátek 31.3. v Nedašove Lhotě a Návojné.
 •  V pátek 31.03 v 16:45 zveme na Křížovu cestu, kterou povedou biřmovanci.
 • Příští neděli je Květná neděle. Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí. Prosíme, přineste si „kočičky“. Také končí akce „Postní almužna“. Prosíme, doneste své pokladničky do kostela. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
 • Příští neděli 2. dubna jste srdečně zváni na křížovou cestu do Návojné. Začátek je ve 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní. V případě deště se křížová cesta uskuteční v kostele.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 • Svátost smíření před Velikonocemi bude v naší farnosti probíhat v pondělí 3. dubna dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. a odpoledne od 14.30 do 17.00 hod. Rozpis zpovědí v ostatních farnostech našeho děkanátu najdete ZDE. Časový rozpis mší svatých a obřadů během Svatého týdne v děkanátu najdete ZDE.
 • Chtěli bychom vás pozvat na třetí setkání ročního programu K SOBĚ. Tento program pořádá Centrum pro rodinu ve spolupráci s farnostmi našeho děkanátu a navazuje na loňské Amoris Laetitia. Třetí setkání proběhne DNES 26. 3.. ve Val. Kloboukách – téma je MY DVA A BŮH – tedy jak my jako manželé můžeme prožívat náš vztah s Bohem, jak jdeme životem s Bohem, dále o modlitbě, společné formaci manželů nebo spiritualitě rodiny. Toto téma bude předáno formou krátkých svědectví manželů. Začínáme ve 14:30 na pastoračním domě, kde je zajištěno také občerstvení, v druhé části bude adorace v kostele (s kapelou Sinaj). Přijďte prožít pěkné odpoledne, setkat se, načerpat. Informace jsou ZDE a stránkách CPR.