Oznamy - 5. neděle postní

03.04.2022 12:48

 

                                                          3. 4. 2022

5. neděle postní

 1. DNES se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům předem děkujeme.
 2. Na mši svaté v 9:00 hod. byli ustanoveni za ministranty 4 kandidáti.
 3. Dnes odpoledne jste srdečně zváni na křížovou cestu do Návojné. Začátek je v 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní. V případě deště se křížová cesta uskuteční v kostele.
 4. Od zítra, pondělí 4. dubna, se mění čas večerních bohoslužeb, a to na 18:30 hod.
 5. Zítra po večerní mši svaté zveme do kostela na setkání rodiče dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání. Tentokrát se sebou vezměte i děti, budou se měřit na velikost obleků. Účast jednoho z rodičů je povinná.
 6. V každý pátek v postní době srdečně zveme na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začíná po večerní mši svaté, a ukončena je ve 21.00 hod.  
 7. Příští neděli je Květná neděle. Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí. Prosíme, přineste si „kočičky“. Také končí akce „Postní almužna“. Prosíme, doneste své pokladničky do kostela. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
 8. Příští neděli 10. 4. bude křížová cesta v přírodě vedena mládeží za doprovodu scholky. Začátek tentokrát už ve 14:30. Sejdeme se u hlavní brány statku v Nedašově, půjdeme směrem ke kostelu, kde bude konec a závěrečné požehnání.
 9. Svátost smíření před Velikonocemi bude v naší farnosti probíhat v pondělí 11. dubna dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 do 16.30 hod. Rozpis zpovědí v ostatních farnostech našeho děkanátu najdete na nástěnce nebo ZDE.
 10. Na stojanu pod kůrem jsou dostupné dvě další čísla časopisu ,,Milujte se“, která ještě v naší farnosti nebyla k dispozici, doporučená cena, která zahrnuje výrobní i distribuční náklady, činí 25 Kč.
 11. Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známým osobám za dar na potřeby naší farnosti.
 12. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina z Nedašove Lhoty.
 13. V sobotu 9. dubna animátoři našeho děkanátu Valašské Klobouky zvou mládež na Křížovou cestu. Začátek bude v 17.00 hod u Envicentra ve Vysokém Poli. Informace najdete na plakátkách nebo ZDE.
 14. sobotu 30. dubna se uskuteční v Praze Národní pochod pro život. Můžete se přihlašovat na internetových stránkách pochodprozivot.cz. Na pochod bude vypravený vlak, který staví i v Návojné. Více info na plakátu a webových stránkách.