Oznamy - 4. neděle velikonoční

01.05.2023 07:43

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

30. 04. 2023

 

4. neděle velikonoční

Neděle Dobrého pastýře

 

          

Liturgický kalendář:

Úterý - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Sobota - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

  • Od dnešní neděle, po celý týden se modlíme za kněžská a řeholní povolání. Pamatujme v  naše modlitbě na tento úmysl.
  • Zítra vstupujeme do krásného měsíce května - máje - zasvěceného Panně Marii. Každý večer po mši svaté budou májové pobožnosti. Děti jsou zvány na mši svatou a májovou pobožnost především každou středu a pátek. Prosíme děti, ať si připraví básničky pro Pannu Marii.
  • První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 14. května v 9:00 hod. Další mše svaté budou v 7:15 a „hrubá mše“ bude posunuta na 11:00 hod.
  • Ve čtvrtky po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat od 9:00 hod. ve čtvrtek v Nedašově a v pátek v Ned. Lhotě a Návojné.
  • Uvolnila se 2 místa na pouť do Medjugorje.  Zájemci se mohou informovat v zákristii.
  • Avizujeme, že se ve dnech 16. – 18. června uskuteční pěší pouť z Brumova na Velehrad. Podrobnější informace budou dostupné příští neděli.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Návojné.