Oznamy - 4. neděle v mezidobí

29.01.2023 14:58

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

29. 01. 2023

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Z liturgického kalendáře:

V úterý – Památka sv. Jana Boska, kněze.

Ve čtvrtek – Svátek Uvedení Páně do chrámu.

V pátek – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

 

  • Dnes se končí TRIDUUM MODLITEB MATEK. V 15:00hod. bude svátostné požehnání a společně budeme chválit Pána a děkovat mu za všechny milosti a dary. Zveme všechny maminky a ostatní, kteří by se chtěli připojit k těmto modlitbám.
  • Ve středu po večerní mši svaté proběhne setkaní rodičů dětí, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná.
  • Představení dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, bude příští neděli 5. února na dětské mši svaté v 9:00 hod.
  • Ve čtvrtek, na Svátek Uvedení Páně do chrámu, budou slouženy mše svaté - ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Na obě mše svaté si přineste k požehnání svíce. Můžete si je zakoupit v zákristii v ceně 40,-Kč.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude úklid stromků a betléma.
  • Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Hodinu před večerní mší sv. bude vystavena Nejsvětější Svátost. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
  • V pátek po večerní mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 8. skupina z Ned. Lhoty.
  • Děkujeme všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli na České biblické katolické dílo.
  • Odjezd autobusu na Hromniční pouť matek bude v sobotu 4. 2. v 6:30 hodin z Ned. Lhoty (pokud bude potřeba, pojede autobus až na točnu), v Nedašově asi v 6:40 (podle potřeby také vyjede na točnu) a z Návojné v 6:50. Cena poutě je 300,- Kč, vybírat se bude až v autobuse. Prosím, teple se oblečte, možnost zakoupit oběd je minimální, vezmete si vlastní zásoby. Program je na plakátku v předsíni kostela a ve vývěsce pod lipou. Zakončení pouti je ve 13:30, návrat domů do 17:00 hodiny. Autobus bude doplněn zájemci z Brumova a Štítné. Proto prosíme, kdo by se chtěl ještě přihlásit, tak dnes je POSLEDNÍ možnost!