Oznamy - 4. neděle postní

27.03.2022 13:42

 

                                                                     27. 3. 2022.

4. neděle postní

  1. Srdečně zveme na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli odpoledne v 15:00 hod. Každý pátek v postní době srdečně zveme na Nikodémovu noc, tj. adoraci ve tmě, která začíná po večerní mši svaté a ukončena je ve 21:00 hod.  
  2. V pátek 1. dubna Křížovou cestu povedou děti, které se připravuji na I. svaté přijímání, a jejich rodiče. Prosíme, aby se zájemci zapsali na seznam v zákristii.
  3. Příští neděli 3. dubna jste srdečně zváni na křížovou cestu do Návojné. Začátek je ve 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní.
  4. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  5. V sobotu 2. dubna v 9:00 hod. jsou srdečně zvaní na schůzku všichni ministranti.
  6. Příští neděli 3. dubna na mši svaté v 9:00 hod. budou ustanoveni za ministranty 4 kandidáti.
  7. Od pondělí 4. dubna budou začínat večerní mše svaté v 18.30 hod.
  8. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.
  9. Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z  Návojné, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Nedašova.