Oznamy - 4. neděle postní, neděle LAETARE

19.03.2023 11:20

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

19. 03. 2023

 

4. NEDĚLE POSTNÍ „LAETARE“

 

 • DNES se koná sbírka na potřeby farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Dnes jste všichni srdečně zvaní do našeho farního kostela od 15:00 hod. na hranou křížovu cestu, poté od cca 16:00 hod. na přednášku Životní osud olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana“. Přednášející budou doc. Jitka Jonová, teoložka a historička, a P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro kauzy svatých.
 • Zítra v pondělí na Slavnost sv. Josefa budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod. (za živé a + Josefy z farnosti) a večer v 17:15 hod.
 • V úterý 21. 3. mše svatá v 7:00 hod. bude obětována za zemřelého o. Stanislava Malinského, MIC a o. Wladislawa Ciaglo, MIC – k 2. výročí úmrtí.
 • V úterý 21. března v 16:30 zveme děti na další setkaní dětského spolča v klubovně. Těšíme se na Vás!
 • Ve dnech 24. 3. - 26. 3. probíhá ve světě TRIDUUM MODLITEB MATEK. Také naše farnost se připojuje k těmto modlitbám. Proto zveme nejenom maminky, ale i ostatní farníky k modlitbě tridua. V pátek při křížové cestě v 16:45 budeme odprošovat za své hříchy a po mši sv. bude tichá adorace – „Nikodémova noc“. Ta bude ukončena ve 21:00 hod.  
  V sobotu po mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost s modlitbami na úmysly TRIDUA a v neděli v 15:00 hod. křížová cesta a svátostné požehnání, při něm budeme chválit Pána a děkovat mu za všechny milosti a dary. 
 • V sobotu 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně budou mše svaté sloužené v 7:15 hod. a 9:00 hod. Také z tohoto důvodu prosíme skupinku, která má úklid, že tento úklid bude posunut po mši na 10:00 hod. Děkujeme za pochopení.
 • Děkujeme za úklid kostela 10. skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
 • Příští neděli 26. března na mši svaté v 9:00 hod. budou ustanoveni za ministranty  3 kandidáti.
 • Centrum pro rodinu zve v neděli 26. března ve 14.30 hod na další setkání ročního programu pro manžele s názvem „K sobě“. Tématem setkání je my dva a Bůh. Setkání se uskuteční na pastoračním domě ve Valašských Kloboukách. Bližší informace najdete ZDE a internetových stránkách Centra pro rodinu Valašské Klobouky.
 • Animátoři našeho děkanátu zvou mladé 25. 3. 2023 do Orlovny ve Slavičíně na noční hru Go Extreme. Začátek bude v 19:00 hod. Více informací najdete na ZDE.