Oznamy - 4. neděle adventní

18.12.2022 11:24

 

18.12.2022

4. neděle adventní

Z liturgického kalendáře:

 

Sobota 24. prosince - Štědrý den;

Neděle 25. prosince - Slavnost Narození Páně.

 

 1. Dnes se v naší farnosti koná duchovní obnova na téma svátost smíření. Při mších svatých bude kazatelem otec  Jiří Ševčík, farář z Horní Lhoty.
 2. Zastupitelé obce Nedašov srdečně zvou na vánoční koncert Vlčnovjanky, který se koná dnes 18. 12.  v 17:00 hod. v Kulturním domě v Nedašově. Vstupné dobrovolné.
 3. V pondělí 19. prosince bude v našem kostele probíhat vánoční svatá zpověď, a to od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:30 do 16:30 hod. Mše sv. bude ráno v 7:00 hod.
 4. Srdečné zveme děti na poslední rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod.
 5. Ve čtvrtek 22. prosince po večerní mši sv. bude zdobení vánočních stromků a sestavování betléma. Prosíme také mládež, aby se k tomuto zdobení připojila.
 6. Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova. V pátek 23. prosince po večerní mši bude  uklízet skupina z Ned. Lhoty.
 7. sobotu 24. prosince bude do naší farnosti přivezeno Betlémské světlo. Od 10.00 hod.  dopoledne si ho můžete zapálit u kostela Nedašově, či před kapličkami v Ned. Lhotě a Návojné.
 8. V sobotu 24. prosince  od 22:00 hod. Vás srdečně zveme na půlnoční mši svatou. Před půlnoční mši svatou, od 21:40 hod., budeme v kostele společně zpívat koledy.
 9. Na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána budou mše svaté slouženy jako v neděli.
 10. V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12 Kč za jedno balení a také kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
 11. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli do sbírky na elektřinu.
 12. Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Nedašova za dar na elektřinu ve výši tří tisíce Kč.
 13. Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat sbírka.
 14. Sestry a bratři, obrací se na vás otec Antonín, váš rodák z Nedašova, s prosbou o pomoc. Působí ve farnosti Velký Ořechov, kde se společně s farníky rozhodli opravit faru a farní stodolu. Finanční náklady na opravy jsou vysoké a farnost je financuje mimo jiné i výtěžkem z prodeje oplatků. Právě tyto oplatky včera O. Antonín přivezl k nám a předem děkuje za jejich zakoupení a tím za vaši solidaritu a štědrost.