Oznamy - 4. neděle adventní

19.12.2021 07:12

 

                                                                                    19. 12. 2021

4. neděle adventní

Z liturgického kalendáře:

V pátek 24. prosince - Štědrý den;

v sobotu 25. prosince - Slavnost Narození Páně;

příští neděli 26. prosince - Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

 

 1. Srdečné zveme děti na poslední rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod. a v pátek v 7:00 hod.
 2. Adventní aktivita – Péče o vztahy. Úkoly můžete si vyzvednout na stolíku za lavicemi nebo si můžete stáhnout z farních stránek. Verze pro děti, verze pro dospělé.
 3. Zítra 20. prosince bude mše sv. ráno v 7:00 hod. V našem kostele bude probíhat vánoční svatá zpověď od 10:00 do 12:00 hod a od 13:30 do 16:30 hod.
 4. V úterý bude po rorátech generální úklid kostela, ke kterému jsou zváni všichni.
 5. Ve středu po večerní mši sv. bude zdobení vánočních stromků a sestavování betléma. Prosíme také mládež, aby se k tomuto zdobení připojila.
 6. V pátek 24. prosince bude do naší farnosti přivezeno Betlémské světlo. Od 10.00 hod.  dopoledne si ho můžete zapálit u kostela Nedašově, či před kapličkami v Ned. Lhotě a Návojné.
 7. pátek od 22.00 hod. Vás srdečně zveme na půlnoční mši svatou.  V sobotu a na Hod Boží Vánoční budou mše svaté jako v neděli.
 8. Přede půlnoční mši svatou, od 21:40 hod., budeme v kostele společně zpívat koledy.
 9. Příští neděli na Svátek sv. Rodiny na všech mších svatých si manžele obnoví manželské sliby.
 10. Máme ještě několik volných úmyslů mší svatých. Zapsat je můžete v zákristii.
 11. Pán Bůh zaplať Bohu známé osobě za dar na kostel ve výši tři tisíce Kč.
 12. Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat sbírka.
 13. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty.
 14. Centrum pro rodinu Vlašské Klobouky nabízí k prodeji nástěnné rodinné kalendáře na podporu projektu Amoris Laetitia. V zákristii jsou k dispozici dvě velikosti, malý kalendář cena 200 Kč a veliký 250 Kč. 
 15. Ve středu 22. prosince ve 14:00 hod. bude pohřeb zemřelého pana Pavla Káni z Nedašova. Prosme v modlitbě na našeho zemřelého bratra: Odpočinuti věcné dej mu, ó Pane...

Mše svaté o Svátcích

Štědrý den

24.12.

Boží Hod Vánoční

25.12.

Svátek Sv. Rodiny 

26.12.

Silvestr

31.12.

Slavnost Panny Marie, Bohorodičky

1. 1. 2022

7.00

22.00

7.15

9.00

10.30

7.15

9.00

10.30

 

 

16.00

7.15

9.00

10.30