Oznamy - 33. neděle v mezidobí

13.11.2022 13:49

 

Nedašov, 13.11. 2022.

33. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

Čtvrtek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Milí farníci, následující týden až do soboty 19. listopadu mše svaté budou slouženy v sále Kulturního domu v Nedašově.

 A od neděle 20. listopadu mše svaté budou opět slouženy ve FARNÍM KOSTELE.

 

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ OD PONDĚLÍ 14. LISTOPADU DO NEDĚLE

20. LISTOPADU:

 

PONDĚLÍ 14. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + rodiče Solařovy a Vaculíkovy, jejich + dceru Anežku, + zetě, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 275

ÚTERÝ 15. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:00 - Za dobrodince

STŘEDA 16.11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + rodinu Kolínkovu a Markovu, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 185

ČTVRTEK 17. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + manžela Františka Fojtíka, + rodiče Fojtíkovy a Bartošákovy, + švagra, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu

PÁTEK 18. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + rodiče Naňákovy, syna, dceru, zetě, vnuka a + rodiče Ovesné, dceru Marii a + příbuzné, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 31

SOBOTA 19. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:00 - Za + Josefa Bartošáka (1. výročí úmrtí)

 

NEDĚLE 20. 11.  FARNÍ KOSTEL

7:15 - Za + Jarmilu Miklasovou (1. výročí úmrtí)

9:00 - Za + Františka Surého, + rodiče z obou stran, + Ludmilu Mišovou, příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 107

10:30 - Za farníky   

           

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.

 

 

  1. Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na Charitu.  Příští neděli 20. 11. bude sbírka na výmalbu kostela.
  2. Dnes odpoledne v 15.00 hod. jste srdečné zvaní na fatimskou pobožnost do Brumova.
  3. Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí roku 2023 proběhne zítra, v pondělí 14. 11., od 15:00 hod. na faře.
  4. Setkání Spolča pro děti bude tentokrát v úterý 15.11. v 16:15 hod. v klubovně.
  5. V pátek 18. 11. po mši svaté kolem 18:00 hod. v SÁLE KULTURNÍHO DOMU v NEDAŠOVĚ bude další setkání pro biřmovance. Těšíme se na vás.
  6. Pán Bůh zaplať Bohu známým osobám za osobní dary na potřeby kostela a také Honebnímu společenství Nedašov za dar na výmalbu kostela ve výši 100 000 korun.
  7. V dnech od 18. do 19. listopadu se uskuteční arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci. Hlavní program bude probíhat v sobotu 19. listopadu od 9:00 hod. Informace a přihlašování najdete na internetových stránkách https://mladez.ado.cz
  8. Centrum pro rodinu zve na první setkání ročního programu pro manžele s názvem „k SOBĚ“. Zveme všechny manžele, rodiny i jednotlivce, kteří chtějí více prohloubit své vztahy. Tématem prvního setkání je identita muže a ženy. Přijďte prožít pěkné odpoledne se svými blízkými při dobré kávě. První setkání proběhne v neděli 20. 11. ve 14:30 hodin na Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách. Více informací na plakátu ZDE a stránkách Centra pro rodinu VK.
  9. Milí farníci, zveme vás na mši sv. za + kněze děkanátu, kterou bude sloužit v pondělí 21. listopadu v 9:00 hod. ve Valašských Kloboukách otec biskup Josef Nuzík spolu s kněžími a jáhny valašskoklobouckého děkanátu.

 

Práce na výmalbě kostela se podařilo ukončit. Děkujeme všem za dosavadní pomoc, podporu a trpělivost. Nicméně ještě je potřeba provést práce související s úklidem.

K rozebírání lešenářskou firmou dojde zítra, to je v pondělí, a potom v úterý, ale domluva je taková, že již v úterý odpoledne je možno začít s úklidem. Proto prosíme dobrovolníky ochotné pomoci, abychom se sešli v 16:00 hod., kdy odkryjeme lavice a zahájíme další potřebné práce.

Na středu od 9:00 hod. prosíme především ochotné ženy o pomoc se samotným úklidem kostela. A prosíme také, pokud se rozhodnete přijít, vezměte se sebou vše potřebné k úklidu. Myslíme tím hlavně kýbl, smeták, hadr…

Ve čtvrtek v 15:00 hod. prosíme ochotné muže, aby přišli pomoct s nastěhováním vybavení do presbytáře a lodě kostela.

A když se vše podaří, příští neděli se už potkáme v našem obnoveném kostelíčku.