Oznamy - 33. neděle v mezidobí

15.11.2021 06:59

                                                                      14. 11. 2021

33. neděle v mezidobí

                                                                                          

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Příští neděli bude Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, tento den se koná ve farních kostelích zasvěcení lidstva před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.

 

 1. Dnes je předepsaná sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 2.  Zveme věřící na zádušní mši sv. za zemřelé kněze našeho děkanátu zítra v  pondělí 15. 11. v 9. hod. ve farním kostele v Kloboukách – v rámci pravidelného setkání kněží a jáhnů valašskoklobouckého děkanátu celebruje pomocný biskup a generální vikář Mons. Josef Nuzík.
 3. Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí roku 2022 proběhne v pondělí 15. 11., od 15:00 hod., na faře.
 4. Ve dnech 19. a 20. listopadu se ve Valašských Kloboukách bude konat děkanátní setkání mládeže. Více informací na plakátcích.
 5. Adorační den v naší farnosti bude první neděli adventní 28. listopadu.
 6. Příští neděli 21. listopadu v 16.00 hod jste srdečně zváni na třetí setkání v rámci projektu Amoris Laetitia, které proběhne v brumovském kostele.
 7. Modlitba chval bude v našem kostele v sobotu 27. listopadu v 19:00 hodin.
 8. Pán Bůh zaplať Bohu známým osobám za dar na kostel ve výši dva a pět tisíc Kč.
 9. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
 10. Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Návojné.
 11. Dnes jste byli seznámeni s tzv. Synodálním procesem, který je určen pro každého, kdo má zájem přemýšlet a zapojit se do diskuse na zvolené téma. Bude utvořena skupinka, případně více skupinek, do nichž se můžete přihlásit prostřednictvím farního emailu, telefonicky u Otce Krystiána, anebo osobně po mši svaté do příští neděle. Koordinátorkou této skupiny je členka pastorační rady Laura Fojtíková.