Oznamy - 32. neděle v mezidobí

06.11.2021 19:16

 

                                                                                                                          7. 11. 2021

32. neděle v mezidobí

                                                                                          

Z Liturgického kalendáře:

V úterý Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Ve středu Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Ve čtvrtek Památka sv. Martina Tourského, biskupa.

V pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

V sobotu Památka sv. Anežky České, panny.

 

Milé děti, které se připravujete k 1. Sv. přijímání, připravili jsme pro vás knížečku, do které budete každou neděli a o slavnostech dostávat za účast razítko. Knížečku dostanete po mši svaté v zákristii.

 

  1. Příští neděli bude sbírka na Charitu.
  2. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
  3. Pán Bůh zaplať dvěma nejmenovaným osobám, které darovaly na kostel po tisíci korunách.
  4. V sobotu jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova, začátek v 15:00 hod.
  5. Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí roku 2022 proběhne v pondělí 15. 11., od 15:00 hod.
  6. Ve dnech 19. a 20. listopadu ve Valašských Kloboukách se bude konat děkanátní setkání mládeže. Více informací na plakátcích.
  7. V měsíci říjnu, konkrétně 17. 10., byl v Olomouci zahájen tzv. Synodální proces. Jeho zahájení se zúčastnila jedna členka naší pastorační rady, která byla zvolena jako vedoucí koordinátorkou průběhu tohoto synodálního procesu v naší farnosti. Tato synoda neboli společné putování na cestě, se týká každého jednoho z nás. V souvislosti s tím bude příští neděli představena krátká komentovaná prezentace k této Synodě. Dozvíte se, o co se jedná, co je cílem a jak bude celý proces v naší farnosti probíhat. Některé informace naleznete už nyní na stránkách naší farnosti, nicméně ty nejdůležitější Vám právě příští neděli představí samotný koordinátor.
  8. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet třetí skupina z Nedašova.