Oznamy - 31. neděle v mezidobí

31.10.2021 10:39

 

31. neděle v mezidobí

                                                                                          

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí SLAVNOST VŠECH SVATÝCH, tento den je doporučený svátek;

V úterý VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.

Ve čtvrtek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

 

V pondělí 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. V dalších dnech až do 8. listopadu lze získat po splnění tři obvyklých podmínek plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

  1. V pondělí 1. listopadu a úterý 2. listopadu budou slouženy dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod.
  2. Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a v pátek Návojnou a Nedašovu Lhotu od 9:00 hod.
  3. Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu 2. setkání děkanátního projektu Amoris Leatitia.
  4. Srdečné Pán Bůh zaplať všem za přípravu dušičkové slavnosti, za výzdobu v kostela, úklid v kostele, varhaníkovi, muzikantům a zvukaři.
  5. Ve čtvrtek po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.
  6. V pátek po mši svaté bude setkání pastorační rady.
  7. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na misijní činnost (sbírkou minulou neděli a koupí misijního kalendáře).
  8. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře na příští rok, cena 70 Kč.
  9. Pán Bůh zaplať všem dětem, které se zúčastnily v říjnu modlitby svatého růžence.
  10. Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Navojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.