Oznamy - 3. neděle velikonoční

23.04.2023 16:58

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

23. 4. 2023

 

3. neděle velikonoční

 

          

Liturgický kalendář:

Úterý – Svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

 

  • Ve středu 26. dubna po večerní mši svaté, po 19:00 hod. proběhne setkaní rodičů dětí, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná.
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Ned. Lhoty.
  • Pán Bůh zaplať panu Josefu Fojtíkovi, rodákovi z Ned. Lhoty, který bydlí v Ostravě, za dar na kostel ve výši 20 tisíc korun.
  • Srdečně zveme v sobotu 29. dubna v 19:00 hod na chvály.
  • V sobotu 29. 4. 2023 v 10:30 hod. chtějí v našem farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Novák (z Brumova Bylnice) a Lenka Hořáková (z Nedašovy Lhoty). Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.
  • Stejně tak v sobotu 29. 4. 2023 ve 12:00 hod. chtějí v našem farním kostele uzavřít církevní sňatek Bronislav Vilímek (z Brumova Bylnice) a Lenka Macháčová (z Nedašovy Lhoty). Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.