Oznamy - 3. neděle velikonoční

01.05.2022 13:14

 

                                                                                                                 1. 5. 2022

3. neděle velikonoční

 

Liturgický kalendář:

Pondělí      -          Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Úterý          -          Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Pátek         -          Památka sv. Jana Sankandra, kněze a mučedníka.

 

  1. Dnes jsme vstoupili do měsíce zasvěceného Panně Marii. Každý večer po mši svaté budou májové pobožnosti. Děti jsou zvány na mši svatou a májovou pobožnost především každou středu a pátek.
  2. První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 15. května v 9:00 hod. Mše svaté budou v 7:15, a „hrubá mše“ bude posunuta na 11:00 hod.
  3. V pondělí po večerní mši svaté proběhne setkaní rodičů děti, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná. Prosíme rodiče, ať na setkaní přinesou požadovanou částku peněz.
  4. Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
  5. Příští neděli bude předepsaná sbírka na křesťanská média.
  6. Děkujeme Bohu známým osobám za dar na kostel ve výši: 3. 000 Kč
  7. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet skupina 3. skupina z Návojné.
  8. Ve dnech 20. - 22. května se v Polsku u hrobu našeho zakladatele v Goře Kalvarii uskuteční setkání mladých tzv. MARIANKI. Zájemci z řad mladých (od 8. třídy) hlaste se v zákristii. Cena 600,-Kč.
  9. Ve středu 4. května v 15:00 hod. bude pohřeb paní Františky Ptáčkové z Návojné. Pomodleme se za naší zemřelou sestru: Odpočinutí věčné dej jí o Pane…