Oznamy - 3. neděle v mezidobí

22.01.2023 13:35

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

22. 01. 2023

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Z liturgického kalendáře:

 Úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Čtvrtek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Sobota Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

 

  • Dnešní neděle se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Zároveň probíhá přikázaná sbírka, jejíž výnos je určen Českému katolickému biblickému dílu.
  •  Připomínáme, že v sakristii se můžete přihlašovat na Hromniční pouť matek do Šternberku. Odjezd v sobotu 4. února v 6:30 z Ned. Lhoty.
  • Ve dnech 27. 1. - 29. 1. probíhá TRIDUUM MODLITEB MATEK. Také naše farnost se připojuje k těmto modlitbám. Proto zveme nejenom maminky ale i ostatní farníky k modlitbě tridua. V pátek a v sobotu po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a modlitby na úmysly TRIDUA a v neděli v 15:00 hod. bude svátostné požehnání. Budeme chválit Pána a děkovat mu za všechny milosti a dary.

Také z tohoto důvodu prosíme skupinku, která má v sobotu úklid, že tento úklid bude posunut na 8:15 hod. Děkujeme za pochopení.

  • Naše farnost plánuje v termínu od 21. - 26. 5.2023 pouť do Medjugorje. Cena poutě 3400 Kč + 95 euro. Podrobnější informace najdete na plakátku. Přihlášky je možné vyzvednout v sakristii nebo ZDE
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova. 
  • Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známým osobám za dary na kostel.

 

  • Farnost Slavičín Vás zve dnes od 15:00 hod. na přednášku ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO (rozdělení Bible a orientace v ní). Přednášet bude P. doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla.

Již od ranní mše svaté budou v kostele vystaveny historické Bible, které nám ve spolupráci se starostou města Slavičín p. Tomášem Chmelou, zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava potrvá do 18:00 hod.