Oznamy - 3. neděle adventní "Gaudete"-radostná

11.12.2022 11:06

11.12.2022

3. neděle adventní „Gaudete“ – radostná

Z liturgického kalendáře:

 

Úterý              -           Památka sv Lucie, panny a mučednice

Středa             -           Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle              -            4. neděle adventní

 

 1. Dnes se koná sbírka na elektřinu, všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 2. Srdečné zveme na rorátní mše sv. v každé úterý v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod.
 3. V úterý 13. prosince odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Dominik Kovář, kaplan z Holešova.
 4. Ve čtvrtek 15. prosince v 16:00 hod. zveme děti na setkání dětského spolča do klubovny. Srdečně jsou zvány i nové děti.
 5. Příští neděli, 18. 12., se v naší farnosti uskuteční duchovní obnova na téma svátost smíření. Při mších svatých bude kázat P. Jiří Ševčík, farář z Horní Lhoty.
 6. Svátost smíření před Vánocemi bude v našem kostele v pondělí 19. prosince od 10:00 do 12:00 hod a od 13:30 do 16:30 hod.
 7. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Mikulášské nadílky, za příspěvky a ochotným hospodyňkám za různé dobroty a přípravu občerstvení pro děti i dospělé.
 8. Upozornění!  V sobotu 17. 12. od 17:00 hod. v Obecním domě v Nedašově bude nácvik na živý betlém. Zveme všechny, kteří v minulých letech vystupovali, ale také ty, kteří by chtěli v živém betlému účinkovat.
 9. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli osobními dary na kostel. Panu Josefovi Fojtíkovi z Ned. Lhoty, který žije v Ostravě, za dar na kostel ve výši 20.000 Kč., a pětašedesátníkům z farnosti za dar na kostel ve výši 2.000 Kč.
 10. V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a také stolní kalendáře na příští rok v ceně 70,- Kč.
 11. Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští sobotu 17. 12. bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 12. Ve středu 14. 12. ve 14:30 hod. bude pohřeb pana Zdeňka Řeháka z Návojné a ve čtvrtek 15. 12. ve 14:30 hod. bude pohřeb paní Anežky Šeré z Ned. Lhoty. Odpočinutí věčné dej jim, Pane…