Oznamy - 29. neděle v mezidobí

16.10.2022 11:32

 

Nedašov, 16. 10. 2022

29. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

       Pondělí - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Úterý - Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota - Památka sv. Jana Pavla II., papeže

 

  1. Milí farníci, z důvodu výmalby interiéru kostela se budou mše svaté sloužit v náhradních prostorech v jednotlivých obcích naší farnosti.

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB A MÍSTA JEJICH SLOUŽENÍ V DOBĚ OD PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA DO NEDĚLE 23. ŘÍJNA:

PONDĚLÍ 17. 10. 17:15 NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

Za + Marii Ptáčkovou, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 151

ÚTERÝ 18. 10. 7:00 NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

Za + rodiče Novákovy, + bratra, sestry, zetě a za ochranu a Boží požehnání pro rodinu Novákovu, Ne 271

STŘEDA 19. 10. 17:15 NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

Za + rodiče Holbovy a Bělaškovy, prarodiče z obou stran, manžele Krčovy a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 104

ČTVRTEK 20. 10. 17:15 NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

Za + Jana Vaculíka (5. výročí úmrtí), za + rodiče z obou stran, + bratra Františka, + manžele Poláčkovy a ostatní + příbuzenstvo, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu, Ne 223

PÁTEK 21. 10. 17:15 NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

Za + rodiče Kolínkovy, + sourozence a švagry, ostatní + příbuzné a pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovu a Kolínkovu, Ne 180

SOBOTA 22. 10. 7:00 NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

Za + rodiče Zvonkovy, + děti, vnuka Pavla, + tetu Annu, zetě a duše v očistci, Ne 284

NEDĚLE 23. 10. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:15 Za + rodiče Bartošákovy a + Dagmar Jílkovou a ochranu Boží pro živé rodiny, Ne 205

9:00 Za + Josefa a Boženu Tomečkovy, jejich + rodiče, + Jana Holbu a ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, NL 193

10:30 Za farníky

Prosíme, sledujte vždy koncem týdne farní stránky a oznamy, kde bude zveřejněn aktualizovaný seznam míst, kde budou slouženy mše svaté pro nadcházející týden.

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.

 

  1. DNES se koná sbírka na potřeby farnosti – výmalbu kostela. Předem srdečně děkujeme všem dárcům a Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti. Příští neděli je misijní neděle, bude se konat sbírka na misie.
  2. Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence, a to každou středu od 16:40 hod. V tomto týdnu do NEDAŠOVA -  SÁL KULTURNÍHO DOMU
  3. Připravili jsme si pro Vás soutěž na měsíc říjen, který je neodmyslitelně spjat s modlitbou růžence. Zadání soutěže je jednoduché – vyrobte jakýmkoliv způsobem a za použití jakýchkoliv pomůcek a materiálů originální růženec. Kreativitě se meze nekladou. Můžete tak spojit příjemné – tedy tvorbu růžence, s užitečným – s modlitbou. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Hotové a nějakým způsobem podepsané růžence přineste na mši svatou do 30. 10. Za týden 6. 11. vylosujeme ty nejlepší z Vás. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Lauru Fojtíkovou nebo Janu Surou. Prosíme, abyste koncem měsíce sledovali farní oznamy, ve kterých bude upřesněno, kde přesně (kostel, KD) se budou růžence odevzdávat a kde proběhne slosování výherců!
  4. UPOZORNĚNÍ PRO BIŘMOVANCE!!!

 V sobotu 22. 10. od 17:00 hod., tentokrát výjimečně v SÁLE KULTURNÍHO DOMUNEDAŠOVĚ bude setkání pro biřmovance. Účast všech je povinná.

  1. Přehled akcí mládeže z našeho děkanátu:
  • První nabídka je Godzone (https://tour.godzone.sk/). Pro děkanát vypravujeme autobus ve středu 26. října odpoledne cca. 16:00 (čas bude upřesněn přihlášeným na mail). Jsou podzimní prázdniny. Cena za dopravu: 300 Kč, vstup zdarma. Více informací na webu, FB,IG a přihlášení:  animak.cz/prihlaska
  • Ve dnech 18. - 19. listopadu proběhne arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci vice informaci zde: (https://mladez.ado.cz/adsm-2022/). 
  1. V sobotu 22. října od 16.30 hod. všichni jste srdečně zvaní na koncert zlínských zborů v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Více informaci zde: https://www.ic-zlin.cz/5089a-koncert-zlinskych-sboru