Oznamy - 29. neděle v mezidobí

17.10.2021 19:39

 

                                                                                  17. říjen 2021 

                               29. neděle v mezidobí

         Liturgický kalendář: v pondělí Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

  • Srdečně zveme děti ke společné motlitbě svatého růžence v  kostele ve středu od 16:30 hod.
  • V neděli 24. 10. v 16.00 proběhne, tentokrát v našem kostele, 2. setkání děkanátního projektu Amoris Leatitia, na téma Rodina ve světle slova. Zamyšlení a svědectví ze života nám představí manželé Ryzovi. Můžete se těšit na adoraci pod vedením chválové skupiny Sinaj. Po skončení programu bude drobné občerstvení. Hlídání, už samostatných, dětí zajišťuje mládež. Děti je nutné zapsat do seznamu umístěného u bočního vchodu do kostela. Počet dětí je omezen a po naplnění počtu již nebude možné děti přihlásit. Těšíme se na vás!
  • Příští neděli bude předepsaná sbírka na misie.
  • Pán Bůh zaplať Bohu známým osobám za dar tisíc a dva tisíce korun na potřeby kostela. Pán Bůh zaplať také šedesátníkům za dar na kostel ve výši dva tisíce korun.
  • Pod chorou je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 150 Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie.
  • Mše svatá za zemřelé s pobožností na hřbitově bude v naší farnosti v sobotu 30. října ve 14:00 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 2. skupina Nedašova.
  • Zemřel pan Alois Kolínek z Nedašova. Pohřeb se bude konat v pondělí 18. října v 15:00 hod. Odpočinutí věčné dej mu o Pane