Oznamy - 28. neděle v mezidobí

09.10.2022 11:05

 

Nedašov, 9. 10. 2022

28. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

Sobota - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 

  1. Milí farníci, z důvodu výmalby interiéru kostela se budou mše svaté sloužit v náhradních prostorech v jednotlivých obcích naší farnosti.

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB A MÍSTA JEJICH SLOUŽENÍ V DOBĚ OD PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA DO NEDĚLE 16. ŘÍJNA:

PONDĚLÍ 10. 10. 17:15 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

 Za + Karla Surého, jeho + rodiče a švagra, + rodiče Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie a Božího požehnání pro živou rodinu, Ne 31.

ÚTERÝ 11. 10.  7:00 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

Za + rodiče Gašpárkovy, + syna Toníčka, + Františka Holbu, s prosbou o vedení Duchem svatým pro živé rodiny Gašpárkovu, Holbovu a Fojtíkovu, NL 46.

STŘEDA 12. 10. 17:15 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

 Za +Aloise Kolínka (1. výročí úmrtí), + rodiče a živou rodinu, Ne 67.

ČTVRTEK 13. 10. 7:00 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

Za dobrodince.

PÁTEK 14. 10. 17:15 NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, za + manžela, + sestru, rodiče z obou stran, za duše v očistci, za + příbuzné, za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu.

SOBOTA 15. 10. 7:00 NÁVOJNÁ -SÁL ZBROJNICE

Za + Františka Fojtíka, manželku, 2 bratry, + rodiče a za celou živou rodinu, NL 66.

NEDĚLE 16. 10. NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

7:15 Za + Františka Fojtíka, + manželku a + vnuka, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 37.

9:00 Za + Marii Svobodovou, při připomínce 5. výročí úmrtí, za + rodiče Macháčovy a Svobodovy, bratra Aloise a ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 102

10:30 Za farníky

Prosíme, sledujte vždy koncem týdne farní stránky a oznamy, kde bude zveřejněn aktualizovaný seznam míst, kde budou slouženy mše svaté pro nadcházející týden.

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.

  1. Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence, a to každou středu od 16:40 hod. V tomto týdnu do NED. LHOTY - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU.
  2. Připravili jsme si pro Vás soutěž na měsíc říjen, který je neodmyslitelně spjat s modlitbou růžence. Zadání soutěže je jednoduché – vyrobte jakýmkoliv způsobem a za použití jakýchkoliv pomůcek a materiálů originální růženec. Kreativitě se meze nekladou. Můžete tak spojit příjemné – tedy tvorbu růžence, s užitečným – s modlitbou. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie. Hotové a nějakým způsobem podepsané růžence přineste na mši svatou do 30. 10. Za týden 6. 11. vylosujeme ty nejlepší z Vás. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Lauru Fojtíkovou nebo Janu Surou. Prosíme, abyste koncem měsíce sledovali farní oznamy, ve kterých bude upřesněno, kde přesně (kostel, KD) se budou růžence odevzdávat a kde proběhne slosování výherců!
  3. Ve čtvrtek 13.10. bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hodin jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  4. Srdečně děkujeme všem, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
  5. Příští neděli 16. 10. 2022 bude sbírka na potřeby farnosti – výmalbu kostela.

OHLÁŠKY:

V sobotu 15. 10. 2022, hodlají uzavřít církevní sňatek v Poteči: Adam Zaoral z Lidečka a Markéta Miklasová z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.

 

V úterý 11.10. ráno v 6:30 pojede autobus do Polského Těšína na nákupy. Kdo by chtěl, mŮže se ještě přidat. Cena je 330 – Kč. Informace a přihlašovaní na telefonním čísle: 774 833 831.