Oznamy - 28. neděle v mezidobí

10.10.2021 19:38

 

                                                                                    10. říjen 2021 

                               28. neděle v mezidobí

         Liturgický kalendář: v pátek Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

  • Ve středu bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hodin jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  • Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence v  kostele, tento týden výjimečně ve čtvrtek od 16:30 hod.
  • V sobotu 16. října se v Olomouci uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Zájemci se mohou zapsat v zákristii. Cena 250 Kč, můžete ji uhradit v sakristii. Odjezd autobusu v sobotu 16. 10. v 9.45 od křižovatky u školy v Nedašově. Program: po příjezdu do Olomouce oběd z vlastních zásob, komentovaná prohlídka města, v 16.00 hod. adorace v katedrále a v 17.00 hod. mše sv. s otcem arcibiskupem Janem. Po mši sv. odjezd. 
  • V neděli 24. 10. v 16.00 proběhne, tentokrát v našem kostele, 2. setkání děkanátního projektu Amoris Leatitia, na téma Rodina ve světle slova. Zamyšlení a svědectví ze života nám představí manželé Ryzovi. Můžete se těšit na adoraci pod vedením chválové skupiny Sinaj. Po skončení programu bude drobné občerstvení. Hlídání, už samostatných, dětí zajišťuje mládež. Děti je nutné zapsat do seznamu umístěného u bočního vchodu do kostela. Počet dětí je omezen a po naplnění počtu již nebude možné děti přihlásit. Těšíme se na vás!
  • Děkujeme za úklid kostela první skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

OHLÁŠKY: V sobotu 16. 10. v 10:30 hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Martin Kolínek z Nedašova a Kristýna Kolínková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.