Oznamy - 27. neděle v mezidobí

03.10.2021 21:07

                                                                                     3. říjen 2021 

                               27. neděle v mezidobí

         Liturgický kalendář: v pondělí Památka sv. Františka z Assisi; ve čtvrtek Památka Panny Marie Růžencové.

 

  • Vstoupili jsme do měsíce, který je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii Růžencové. Srdečně zveme děti ke společné motlitbě svatého růžence také v našem kostele, a to každou středu od 16:30 hod.
  • Od pondělí budou začínat mše svaté vždy v 17:15 hod.
  • V sobotu 9. října, tento měsíc, v kostele v Brumově pokračuje setkání mladých našeho děkanátu CONNECTION. Začátek v 17:00 duchovní program a poté společné posezení.
  • V sobotu 16. října se v Olomouci uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Zájemci se mohou zapsat v zákristii. Cena 250 Kč.
  • Pán Bůh zaplať Bohu známé osobě, za posečení trávy na farní zahradě.
  • Děkujeme za úklid kostela první skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet první skupina z Návojné.

OHLÁŠKY: V sobotu 9. 10. v 11 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Petr Martinka z Valašské Polanky a Bohdana Naňáková z Návojné. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.