Oznamy - 26. neděle v mezidobí

26.09.2021 20:34

 

                                                                                       26. září 2021 

                               26. neděle v mezidobí

         Liturgický kalendář: v pondělí Památka sv. Vincence z Paula, kněze; v úterý Slavnost Sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu olomoucké arcidiecéze; ve středu Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; ve čtvrtek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve; v pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; v sobotu Památka svatých andělů strážných.

 

  • Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek Nedašov, a v pátek Ned. Lhotu a Návojnou, od 9 hod.
  • V úterý na Slavnost sv. Václava budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté.
  • Modlitba chval bude v našem kostele v sobotu 2. října v 19:00 hodin.
  • V sobotu 16. října se v Olomouci uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Zájemci se mohou zapsat v zákristii.
  • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet první skupina z Nedašova.