Oznamy - 25. neděle v mezidobí

18.09.2022 14:14

 

Nedašov, 18.9. 2022

25. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

Úterý  - Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků;

Středa - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;

Pátek - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

 

  1. Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti – výmalbu kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  2. Děkujeme všem, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
  3. Děkuji všem, kteří se včera zúčastnili děkanátní pouti za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě.
  4. Ve čtvrtek po mši svaté bude setkání rodičů dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání.
  5. Příští sobotu 24. září od 19:00 hodin jste srdečně zváni na modlitbu chval v našem kostele na téma: „Žízním“. Těšíme se na vás.
  6. Děkujeme za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  7. Pod chorou vedle stojanu na časopisy je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 150 Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie. Předem všem srdečně děkujeme.

 

Ohlášky:

V sobotu dne 24. 9. hodlají uzavřít v našem kostele církevní manželství: Josef Baklík a Nikola Mičková, oba z Tichova.

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.

 

ČBK - Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022