Oznamy - 25. neděle v mezidobí

19.09.2021 07:37

 

                                                                                      19. září 2021 

                               25. neděle v mezidobí

         Liturgický kalendář: v pondělí Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků; v úterý Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; ve čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

 

  • Modlitba chval bude v našem kostele v sobotu 2. října v 19:00 hodin.
  • V sobotu 2. října jste srdečně zváni na Růžencovou pouť v Uherském Brodě, bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce.
  • Dnes jste srdečně zváni na začínající projekt o rodině, zahájení v 16:00hod. v kostele ve Štítné nad Vláří, podrobnosti naleznete na plakátku, anebo na stránkách centra pro rodinu ve Val. Kloboukách.
  • V sobotu 16. října se v Olomouci uskuteční děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Zájemci se mohou zapsat v zákristii, naše farnost se připojí k farnosti Brumov-Bylnice, bližší podrobnosti o programu a ceně autobusu budou ještě sděleny.
  • Příští týden nastoupím na duchovní cvičení probíhající v rámci naší řehole, v potřebných záležitostech se obracejte na O. Emila po každé mši svaté, anebo prostřednictvím farního čísla.
  • V minulých dvou týdnech se uskutečnila setkání pastorační rady, na kterých bylo naplánováno, že biřmování v naší farnosti se uskuteční v roce 2023. Příprava začne na podzim příštího roku, zájemci se mohou přihlásit u otce Krystiána, a to po novém roce. Tento termín je zvolen s ohledem na probíhající přípravu v některých jiných farnostech našeho děkanátu.
  • Děkujeme za úklid kostela čtvrté skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.

Ohlášky: V sobotu 25. září v 11:00 hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Roman Dittrich pocházející z Brumova-Bylnice a Sabina Šuchmová, pocházející z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.