Oznamy - 23. neděle v mezidobí

04.09.2022 13:19

 

Nedašov 4. 9. 2022

23. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

 

Čtvrtek - Svátek Narození Panny Marie

 

  1. V sobotu 10. září od 9:00 hod. srdečně zveme na faru stávající ministranty a všechny kluky od 2. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
  2. Všichni jste srdečně zváni na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání která uskuteční se v sobotu 17. září na Velehradě. V 16:00 hod. růženec, 17:00 hod. adorace, 18:00 hod. mše sv. – hlavním celebrantem bude o. biskup Josef Nuzík. Zájemci se mohou zapsat v zákristii.
  3. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
  4. Děkujeme za úklid kostela minulý týden skupině z Ned. Lhoty příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  5. Centrum pro rodinu zve na kurz Manželské večery, který začne 3. října v Pastoračním domě ve Val. Kloboukách a končí po 8 setkáních v listopadu. Kurz učí manželské páry, jak vztah udržovat, posilovat, obnovovat a stále o něj pečovat. Bližší informace najdete na plakátcích nebo stránkách centra pro rodinu Val. Klobouky

 

Ohlášky:

V sobotu dne 10. 9. v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek David Solař a Veronika Holbová, oba z Nedašova.

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.