Oznamy - 22. neděle v mezidobí

03.09.2023 10:55

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

3. 09. 2023

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Pátek – Svátek Narození Panny Marie

 

  • Dnes na dětské mši svaté v 9.00 hod. prosíme o dary Ducha svatého pro všechny děti, žáky studenty, katechety, učitele a rodiče na nový školní a katechetický rok a požehnáme školní tašky a pomůcky prvňáčkům.
  • I pro školní rok 2023/24 Vám nabízíme kartičky k nedělním evangeliím, které se tentokrát budou věnovat tématu ctností. Děti se budou jejich prostřednictvím seznamovat s návyky v dobrém, které se mohou učit zařazovat do svého života. Popis aktivity a odkaz najdete ZDE.
  • Zveme všechny nove zpěváky a zpěvačky do naši scholičky. Pokud už chodíš do první třídy, navštiv naši úvodní zkoušku, která bude v sobotu 9. 9. 2023 v 15:00 hodin v klubovně pod farou. Těšíme se na vás!
  • Srdečně zveme děti od 1. do 5. třídy do dětského spolča, kde se můžou těšit na různé hry, tvoření, dobrodružství a mnoho dalších věcí. Těšit se také můžou na různé biblické příběhy, které nás povedou celým školním rokem. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristií. První setkání bude zveřejněno ve farních ohláškách. Těšíme se na každého z Vás.
  • V sobotu 15. září od 9:00 hod. srdečně zveme na faru na další schůzku stávající ministranty a všechny kluky, nove kandidáty od 3. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
  • Milí farníci, byli jsme po několika letech opět požádáni o potraviny pro kněžský seminář v Olomouci. Kdo se můžete rozdělit o své plodiny, něco koupit nebo darovat, můžete to přinést ve středu 6. září mezi 14:00-17:30 na faru. Prosím, noste pouze trvanlivé potraviny, zavařeniny, ovoce a zeleninu, které se nezkazí. Lze přispět i finančně. Za dobrodince v semináři je každé pondělí sloužena mše sv. Děkujeme.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • Děkujeme za úklid kostela 8. skupině z Ned. Lhoty., příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Navojné.
  • V pátek 22. září zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté na další setkání v rámci přípravy na svatost biřmovaní.

 

Ohlášky:

V sobotu dne 9. 9. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek manželství David Filák z Lužné, a Kristýna Vaňková z Nedašovy Lhoty. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.