Oznamy - 22. neděle v mezidobí

28.08.2022 12:55

 

Nedašov 28. 8. 2022

22. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka umučení sv. Jana Křtitele

Sobota - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 

  1. Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod.          Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci a svaté zpovědi. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a pátek Návojnou a Nedašovu Lhotu. Vždy od 9:00 hod.
  2. Ve čtvrtek 1. září začíná nový školní rok, příští neděli 4. 9. na dětské mši svaté v 9:00 hod. požehnáme školní tašky a pomůcky prvňáčkům. Srdečně zveme všechny děti, studenty, rodiče a učitele.
  3. Rodiče nastávajících prvňáčků si mohou vyzvednout v zákristii přihlášku do náboženství, případně si ji stáhnout ZDE.
  4. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na výmalbu kostela.
  5. Děkujeme za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet skupina Ned. Lhoty
  6. Skauti z Brumova-Bylnice srdečně zvou dnes na brumovský hrad na tradiční „Pohádkový hrad“. Začátek bude ve 13:00 hod.
  7.  Dnes jste srdečně zvaní na pouť ke kapli sv. Augustína na Zapechovej v 14:00 hod. ve farnosti Červený Kameň.
  8. Farnost Valašské Klobouky zve na autobusovou pouť do Říma – je ještě volných 20 míst. Podrobnosti ZDE.
  9. Všichni jste srdečně zvaní na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, která uskuteční se v sobotu 17. září na Velehradě. Vice informaci příští neděli. Zájemci se mohou zapsat v zákristii.

 

Ohlášky:

V sobotu dne 3. 9. v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Lukáš Chovančík z Brumova Bylnice a Michaela Janáčová z Návojné.

V sobotu dne 3. 9. v 12:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Daniel Šenkeřík a Věra Slaběňaková oba z Nedašova

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.